شومینه های معلق

شومینه معلق

گروهی از شومینه از سقف یا دیوار آویزان هستند به این سبک از طراحی شومینه معلق اطلاق میشوند . عمدتا شومینه های معلق در متریال های فلزی و شیشه ای تولید میشوند و کمتر از چوب یا سنگ برای این گروه از شومینه ها استفاده میشود.

انواع شومینه معلق

شومینه معلق گرد

شومینه معلق فانتزی

شومینه معلق مدرن

شومینه معلق کلاسیک

شومینه معلق گازی

شومینه معلق برقی

6 Aug 2016